Kúpeľný ostrov tento víkend praskal vo švíkoch

Tak, ako sme vás informovali v hlavných správach 20. až 22. mája sa v Piešťanoch konalo podujatie s názvom Tradičné umelecké remeslá. Možno konštatovať, že tento ročník sa jednoznačne vydaril. Počasie bolo na jednotku s hviezdičkou a vystavovatelia, ktorých bolo takmer 200 predviedli neuveriteľné výsledky svojej práce. Remeselníci, rôzni slovenskí výrobcovia a predajcovia ponúkali výrobky z dreva, hliny, kože, vlny, kovu ale aj z iných zaujímavých materiálov.
Vystavované predmety hýrili farbami a tvary, ktoré ste mohli vidieť posunuli predstavivosť človeka do inej dimenzie. Podujatie doslovne prekypovalo tvorivosťou. Zahraničný návštevník možno ani neveril, že niektoré výrobky sú vyrobené ručne a pomyslel si, že ich asi vyrobili v Číne na 3D tlačiarni. Možné je aj to, že niektorí návštevníci z ázijských krajín ani nepochopili zmysel prečo tieto veci vyrábame ručne, keď už existujú spomínané technológie a modernejšie postupy.
Práve to je možno ten rozdiel medzi nami a hodnota vystavovaných vecí je o to väčšia, že do nich človek vložil niečo zo seba. Napriek podobným úvahám bolo na návštevníkoch vidieť nadšenie ale zároveň aj obdiv. Bola to reklama zručnosti, tvorivosti ale aj umu nášho národa. Pre Piešťany bol tento víkend propagáciou v najprirodzenejšej podobe. Bolo vidieť, že ľudia, ktorí prišli na podujatie sa cítia dobre. Vedenie mesta alebo Rezort Piešťany by sa mali asi snažiť organizovať obdobné podujatia. Napriek tomu, že toto podujatie nemalo veľkú propagáciu, tak prilákalo niekoľko tisíc ľudí a kúpeľný ostrov bol v podstate celý víkend plný. Významnú úlohu v tom síce mohlo zohrať pekné počasie ale so samotným podujatím museli byť spokojní všetci zainteresovaní – návštevníci, organizátori, kúpele ale aj mesto. Otázka je, či boli spokojní aj vystavovatelia so svojimi tržbami ale nad tým už organizátor moc nemá. Ten pripravil okrem stánkov pre návštevníkov priestor pre občerstvenie ale aj niekoľko zaujímavých atrakcií.
Niektoré boli určené pre deti a niektoré pre úplne všetkých. Pohľad na živých dravcov, s ktorými sa mohol každý návštevník odfotiť bol zážitkom aj pre dospelých. Miesto vyhradené týmto vtákom bolo stále v paľbe pohľadov. Podujatiu Tradičné umelecké remeslá prialo tento rok všetko. Od počasia, kvalitných vystavovateľov až po tisíce spokojných návštevníkov. To je presne to, čo Piešťany potrebujú. Atrakcie, podujatia a akcie, ktoré do mesta pritiahnu množstvo ľudí, ktorí sa sem budú radi vracať.