Odvolaniu Miloša Tamajku z dozornej rady TAVOS-u predchádzali postupné kroky …

V pondelok 23.5. informovala Televízia Piešťany, že z funkcie predsedu dozornej rady TAVOS-u odvolali primátora Piešťan Miloša Tamajku. Okrem neho odvolali aj primátorku Vrbového Emu Maggiovú. Na ich miesto zvolili starostu obce Bučany Šebastiana Lančariča a starostu obce Veľké Kostoľany Gilberta Lišku. Piešťany majú okrem toho, že sú akcionárom po tejto poslednej voľbe veľmi otázne postavenie v Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Odvolaniu Miloša Tamajku predchádzali turbulencie v tejto spoločnosti, ktoré sa začali ešte v roku 2015.
To, že sa pripravuje odvolanie Miloša Tamajku z dozornej rady bolo jasné už vo februári tohto roka, kedy väčšina mestského zastupiteľstva rozhodla, že zástupcom Piešťan má byť poslanec Jozef Malík a nie primátor. Primátor Trnavy urobil šikovný krok smerom k piešťanskému zastupiteľstvu a v podstate naštrbil dôveru primátora Tamajku v jeho meste. V iniciatíve primátora Trnavy bol uvedený dôvod „dlhodobá strata dôvery“. Indície o odvolaní Tamajku boli teda zreteľné a tak sa aj stalo. Na poslednom valnom zhromaždení odvolali Tamajku ale napriek vôle Piešťanských poslancov nezvolili poslanca Jozefa Malíka.
Piešťany takýmto spôsobom nemajú v dozornej rade TAVOS-u svojho zástupcu, čo je zaujímavá situácia a uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Konflikt alebo taktická vojna medzi primátorom Trnavy a Piešťan dostala nový rozmer. Možno konštatovať, že Piešťany prehrali jednu bitku. Podľa primátora Miloša Tamajku boli pri odvolaní porušené stanovy a z tohto vyjadrenia možno očakávať, že situácia v TAVOS-e sa bude ešte vyvíjať.