Súbory partnerských miest vystúpili v Hudobnom pavilóne

Bez komentára.