VÝVESNÁ TABUĽA PRI VSTUPE DO MESTA TURISTU MÔŽE PRESVEDČIŤ, ŽE CESTOVAL V ČASE …

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/06_jun/Z_23_vyvestna_tabula_na_stanici.mp4″ template=“mediaelement“]

Znovu musíme aj túto reportáž začať faktom, že na májovom zastupiteľstve vystúpil nespokojný poslanec, tento raz to bol Martin Cifra.
Úplnou náhodou sme v tomto čase obdŕžali niekoľko zaujímavých podnetov od obyvateľov Piešťan a medzi nimi sa nachádzal postreh, aby sme sa prišli pokochať formou a obsahom vývesnej tabule, ktorá je pred Piešťanskou autobusovou a vlakovou stanicou. Možno povedať, že tvrdenie poslanca Cifru, že vizáž niektorých tabúl nie je pútavá je v tomto prípade nepravdivá, lebo obsah tejto tabule je naozaj  výnimočný.
Miesto, na ktorom sa tabuľa nachádza je vstupnou bránou do mesta. Turista čaká mapu ako sa dostane do centra alebo informáciu, čo je najzaujímavejšie v tomto meste a dostane informácie z ktorými určite nerátal. Na tabuli dostane turista oveľa cennejšie rady do života, ako iba suché informácie kde týždeň prespať.
Rady, ktoré si dnes prečíta na tejto uvítacej vývesnej tabuli môže využiť po celý svoj život. Ide o nadčasové rady. Na škodu tohto turistu, nie všetky citáty sú už čitateľné. Papier dosluhuje, lebo autor alebo užívateľ tejto nástenky si neuvedomil to, že o obsah tabule sa treba starať a sem tam ho obmieňať. Preto je potrebné aby ten, kto prostredníctvom tejto tabule zverejňuje svoje posolstvá dal si záležať na tom, aby občas abgrejdoval svoje posolstvá.
Minimálne ich formu aby boli pre obyvateľov mesta viditeľné, aby z nich mohli čerpať rady do života dlhodobejšie, keď už nie sú určené pre turistov, lebo sú v slovenčine. Hovorí sa, že všetko má mať svoj zmysel. Aj táto tabula má určite svoj. V Piešťanoch sa snažíme poskytnúť turistom výnimočný zážitok, čo nie každý pochopí v tomto prípade ako pozitívnu skúsenosť. Treba uznať snahu, že skúšame byť neprekonateľní, ale aj tieto pokusy majú svoje riziká. Jednoducho a proste táto informačná tabuľa evokuje, že sa na tomto mieste zastavil čas. Aj o tomto možno polemizovať, či to nie je pre nás dobre, lebo v Piešťanoch je takýchto miest viac, ako je napríklad hotel Slovan alebo Lipa a turista by si aspoň zložil mozaiku, že to tak má byť.
Piešťany teda majú aj určité črty výnimočnosti. Niečím sa určite odlišujú. Možno by bol ten správny čas pred otvorením kúpeľnej sezóny prehodnotiť, či by nemal turista na začiatku svojej cesty mestom dostať lepší odkaz ako je ten, ktorý je teraz na najbližšej vývesnej tabuli pri vstupe do mesta. Nemali by sme dúfať iba v to, že turista nasadne do taxíka, ktorý má stanovište 20 metrov od tejto vývesnej tabule, prefrčí cez mesto a tabulu si nevšimne. Aj toto by malo logiku, ale nie je to cesta. Jednoduché problémy treba vyriešiť jednoducho a rýchlo, vyzvať užívateľa tejto tabule, zjednať nápravu, lebo Piešťany by si nemali robiť takúto reklamu.