Kauza Centroom sa blíži do finále ale …

Sanácia budovy Centroom sa pomaly dokončuje. Podľa informácií z mestského úradu v prvej polovici júla môžeme očakávať kolaudáciu. Dodávateľ už realizuje dokončovacie práce to znamená opravuje to, čo musel pre sanáciu demontovať alebo búrať. Ťažko konštatovať kto je v tejto kauze víťazom a kto porazeným z hľadiska toho ktorá strana je najviac poškodená. Náklady na sanáciu spolu s pridruženými nákladmi budú presahovať 800 000,- eur. Okrem ceny za samotnú sanáciu, ktoré sú okolo 800 000,- eur si niektoré náklady museli hradiť vlastníci bytov a obchodov sami. Ide napríklad o projektovú dokumentáciu, prenájom značiek, strážnu službu, stavebný dozor. Iba tieto náklady sa pohybujú v niekoľkých desiatkach tisícoch eur. To znamená, že vlastníci priestorov v budove zaplatia v podstate všetko a zostáva im vyvíjať ďalšiu snahu na súdny spor, ktorý by im pomohol z niektorej strany vymôcť aspoň časť nákladov. Vyžaduje si to ale ďalšiu energiu, nepríjemnosti, nervy ale aj ďalšie náklady. Na sanáciu si vlastníci zobrali bankový úver, ktorý budú splácať vo forme zvýšených mesačných poplatkov. Vlastníkom môžeme i ba želať, aby im ich priestory odovzdali v neporušenom stave aby im nepraskali múry a mohli žiť s pocitom, že budova je bezpečná.