LETISKO PIEŠŤANY dávalo 2 – 4 NÁSOBNÉ ODMENY členom orgánov OPROTI LETISKU POPRAD

Názor poslancov MsZ v Piešťanoch.