POLITICKÝ BOJ ALEBO ZÁVEREČNÝ ÚČET S CHYBAMI ?

Jedným z najrozpornejších a najdlhšie prerokovávaných bodov programu posledného zastupiteľstva bol pod číslom 10. Išlo o vyhodnotenie plnenia rozpočtu Piešťan za rok 2015 – záverečný účet. Rokovali o ňom viac ako 1 a pol hodinu. Podrobnú reportáž z rokovania o tomto bode si môžete pozrieť v extra správach a komentároch našej televízie, kde si môžete pozrieť viacero vyjadrení poslancov ale aj vedenia mesta. Forma schválenia záverečného účtu je pre mesto pomerne významný krok, pretože to môže mať vplyv na možné čerpanie úverov pre mesto ale aj na čerpanie eurofondov. Predložený dokument mal podľa niektorých poslancov viacero chýb a nedostatkov.
O nedostatkoch tohto dokumentu diskutovala väčšina poslancov. Ku koncu diskusie sa zvyšovala intenzita vymieňania názorov a v niektorých prípadoch to vyvolávalo dojem, že ide o osobné útoky.
Poslanec Cicutto na rokovaní predložil návrh, ako by sa malo v tomto bode rozhodnúť.
13-ti poslanci sa priklonili k návrhu poslanca Ciccuta a tesnou väčšinou rozhodli tak, že záverečný účet schválili s výhradou.