Predať / nepredať pozemok pri Alexander centre? Alebo ho konečne upratať?!

Na poslednom zastupiteľstve viceprimátor Michal Hynek otvoril otázku možného predaja pozemku, ktorý sa nachádza pred Alexander centrom. Jedná sa o pozemok s výmerou takmer 780 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Na pozemku Služby mesta Piešťany umiestnili drevený objekt kde sa zdržiavajú jej zamestnanci, ktorí sa starajú o fontány. Na mieste je otázka, či je vhodné takýto objekt umiestňovať do centra mesta medzi novostavby a na frekventované miesto kadiaľ turisti prechádzajú na Winterovu ulicu. Podľa vyjadrenia viacerých obyvateľov, ktorí bývajú v danej lokalite to jednoznačne nebolo dobré rozhodnutie. Na druhej strane tvrdia, že keď sa tam už nachádzajú zamestnanci Služieb mesta, tak očakávali, že okolie tohto objektu bude tomu zodpovedať. Najmä že nebude znečistené. Napriek tejto skutočnosti pozemok je zanedbaný a nachádza sa tam veľa odpadkov. Za týmto objektom prespávajú bezdomovci tak, ako tomu bolo tento týždeň. Okrem toho Služby mesta Piešťany z pozemku odstránili takmer všetky kvetináče, ktoré sa tam nachádzali a ostal tam iba jeden, v ktorom je zeleň o ktorú sa evidentne nikto nestará. Po odstránení uvedených kvetináčov sa vytvoril ešte väčší priestor pre nelegálne parkovanie a vodiči to v hojnom počte využívajú. Okrem uvedených negatívnych javov do prechodu sa umiestnili nádoby na smeti, ktoré sú často aj počas dňa plné a šíri sa z nich zápach. Denne cez tento priestor prechádzajú stovky ľudí a z určitých izieb v hotely Jalta je pohľad priamo na tento priestor a na kontajnery. Je na rozhodnutí poslancov či sa tento priestor predá investorovi, ktorý tam postaví prízemné obchody a upraví ho alebo sa o tento priestor bude mesto starať tak, ako sa naozaj má a nebola z toho hanba. K danej téme sa na zastupiteľstve vyjadrilo niekoľko poslancov a otázka sa ďalej neriešila, čo znamená, že mesto by malo zabezpečiť úpravu tohto priestoru.