Štátny komorný orchester Žilina s klavírnym sólom Ivana Gajana

Pred mesiacom Slovenská filharmónia, v utorok 28. júna Štátny komorný orchester Žilina. Renomovaný dirigent Leoš Svárovský sa v rámci 61. Music Festival Piešťany postavil na domácej scéne pred komorný orchester a oddirigoval romanticko-klasický koncert s klavírnym sólom Ivana Gajana.
Dalo by sa to nazvať aj nostalgiou. Klavirista Ivan Gajan na miestnej scéne účinkoval s rovnakým koncertom, ale iným orchestrom pred dvadsiatimi rokmi. Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala stál po boku jeho samotného zakladateľa.
Žilinský štátny komorný orchester vznikol pred 43-mi rokmi ako jediný orchester “mozartovského” typu na Slovensku. Ansámbel uskutočnil za toto obdobie takmer tritisíc koncertov doma i v 35-ich krajinách sveta.
Koncert bol posledným hudobným podujatím 61. Music Festival Piešťany pod strechou Umeleckého súboru Lúčnica – Domu umenia.
Pomyslenú štafetu tohtoročných vystúpení druhého najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku preberajú Slovenské liečebné kúpele. Pripravený je romantický recitál, majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského či koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy pri príležitosti 60 rokov dirigenta Ladislava Holáska na scéne.