V Trnavskej vodárenskej spoločnosti podľa JUDr. Pavla Vermeša prebieha „boj o ovládnutie strategickej suroviny – vody“

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/06_jun/Z_27_pavol_vermes_situacia_v_tavose.mp4″ template=“mediaelement“]

Tak ako sme vás informovali v predchádzajúcich reportážach o najnovších udalostiach v Trnavskej vodárenskej spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolali primátora Piešťan Miloša Tamajku z postu predsedu dozornej rady. Trnava ako väčšinový akcionár tejto spoločnosti pravdepodobne presvedčila väčšinu starostov a primátorov o tom, že Miloš Tamajka by nemal zastávať tento post z dôvodu straty dôvery. Mesto Piešťany je teraz v stave, že nemajú v dozornej rade žiadneho zástupcu a otázkou je, čo bude ďalej. Ako sa táto situácia vyvinie v prospech mesta Piešťany, pre tože posledné rozhodnutie bolo určite v jeho neprospech. Podľa našich informácií posledné valné zhromaždenie vyvolalo viacej procesných ale aj iných otáznikov. Svoj právny názor na vzniknutú situáciu nám poskytol JUDr. Pavol Vermeš PhD.
Vývoj v TAVOSe budeme ďalej sledovať. Najbližšie sa bude konať riadne valné zhromaždenie, na ktorom sa očakávajú ďalšie personálne zmeny. Uvidíme, či v prospech alebo v ďalší neprospech mesta Piešťany.