61. MFP – Slovenský filharmonický zbor 70 v Dome Umenia

Bez komentára.