NEČAKANÉ NÁZORY POSLANCOV pri TÉME o MESTSKEJ KNIŽNICI

Pri piatom bode zastupiteľstva, ktorého predmetom bolo vyhodnotenie rozpočtu Mestskej knižnice za rok 2015 prišlo k prejavu zaujímavých názorov jednotlivých poslancov. Na začiatku poslancom predniesla riaditeľka knižnice samotné zhodnotenie hospodárenia knižnice.
Pripomienky začali poslankyňou Zitou Brunckovou.
Reakcie na seba nenechali dlho čakať a postupne z toho vznikla búrlivá diskusia, v ktorej niektorí poslanci naznačili presvedčenie, že ide o účelové konanie úzkej skupiny poslancov.