Rozhodnutia stavebného úradu podpísané Hynekom sú neplatné!

dav

Pod týmto titulom uverejnili 15. apríla 2016 Piešťany TV dvojminútový šot o protizákonnom konaní zástupcu primátora Hyneka pri podpisovaní rozhodnutí stavebného úradu, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy. Detaily si môžete pozrieť na http://piestanytv.sk/rozhodnutia-stavebneho-uradu-podpisane-hynekom-su-neplatne/
Autor výstižne pomenoval neprípustné konanie. Ale len jednej osoby a to zástupcu primátora Hyneka. Nezaoberal sa ďalšími, aj keď nepriamo zúčastnenými, osobami. V prvom rade by bolo zaujímavé vedieť, či toto Hynekove protizákonné konanie bolo so súhlasom, alebo vedomím primátora Tamajku. V konečnom dôsledku nesie práve on (Tamajka) osobnú zodpovednosť za dodržiavanie zákona na mestskom úrade. Zaujímavé by bolo tiež vedieť, aké pracovno-právne a organizačné dôsledky vyvodí primátor Tamajka z tohto konania Hyneka. Nemalo by sa samozrejme zabudnúť aj na náklady, ktoré bezosporu vzniknú z revízie neplatných rozhodnutí.
Ďalšou otvorenou otázkou je kontrolno-metodická funkcia príslušných útvarov mestského úradu – minimálne právneho a stavebného. Veď kým sa dostane nejaký dokument na podpis primátorovi, prechádza kontrolou a mali by byť na ňom štyri parafy podriadených pracovníkov po vertikálnej ose riadenia. Teda aspoň tak to bolo pri pôvodnej organizačnej štruktúre mesta, zavedenej bývalým primátorom Cicuttom. Predpokladám, že podľa novej, Tamajkovej, tam zostali minimálne tri. To však nestačilo nato, aby sa tento protiprávny úkon počas vnútorného kontrolno-riadiaceho procesu včas zastavil. To poukazuje na nedostatočné riadiace schopnosti primátora Tamajku, či jeho prvého zástupcu Hyneka. Avšak nielen to. Tento stav je dôkazom, že zlyhal aj bývalým primátorom Cicuttom dlho budovaný a chválami ospievaný mestský úrad, v súčasnosti na čele s novým prednostom úradu Ing. Eduardom Strapatým.
V Piešťanoch takýto svojský postup nie je novinka. Rovnako protizákonne ako Hynek totiž postupoval v minulom volebnom období aj bývalý zástupca primátora Cicutta – Ing. Timotej Miština, Csc. Pozrite si jeden, ním podpísaný dokument.