Začala najstaršia slovenská výstava sôch v prírode, Socha piešťanských parkov

Socha piešťanských parkov je najstaršia slovenská výstava sôch v prírode. Výstava v plenéri sa uskutočňuje pravidelne od roku 1967 s niekoľkými prestávkami. Od roku 2008 sa koná výstava kontinuálne a v tomto roku 2016 sa koná už 34. ročník.
34 ročník je predzvesťou budúceho jubilujúceho roku, počas ktorého umelci prisľúbili prípravu sôch pre exteriér, t.z. z materiálov, ktoré budú odolné nielen výkyvom počasia ale aj ľudským nepriaznivým zásahom. V tomto ročníku si však niektorí autori dovolili experimenty z krehkejších materiálov.
Medzi tých častejšie vystavujúcich patrí sochár Pavol Maria Schultz alebo výtvarníčka Renáta Sládková.
Róbert Makar sa rozhodol vystaviť svoju sochu nezvyčajným spôsobom, a to v maľbe, pretože originál sochy pre svoj úspech musel ponechať inštalovanú na inej výstave.
O príjemnú, komornú atmosféru vernisáže sa postavala hudba Janka Rava a Swing Q spolu so speváčkou Dášou Libiakovou. Výborné pohostenie mala pod palcom Hotelová akadémia Ľ. Wintera.