Záverečný koncert 61. ročníka mfP 2016

Vo štvrtok  14. júna ste mali možnosť vidieť  a najmä počuť spievať operné árie mladých ľudí. Konal sa totiž záverečný koncert 61. ročníka music festivalu Piešťany 2016. A ako býva dobrým zvykom, aj tento rok je záverečný koncert výsledkom majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského.
Majstrovské kurzy Petra Dvorského majú za sebou celú dekádu. Niekoľko desiatok absolventov prešlo rukami našich najznámejších pedagógov vokálneho, operného spevu, ktorí si už odspievali svoje na najznámejších svetových scénach.
Pani Zlatica Livorová a jej dcéra Dagmar Livorová sú garantkami kvality spomínaných speváckych kurzov. Majstro Peter Dvorský, pod ochrannými krídlami, ktorého sú tieto kurzy vedené sa žiaľ záverečného koncertu 61. ročníka nezúčastnil z dôvodu neodkladné povinnosti v Slovenskom inštitúte v Ríme, ktorý v súčasnosti vedie.
Sme vo finále 61. ročníka music festivalu v Piešťanoch a záverečná rekapitulácia zo strany organizátorov je na mieste.