HOKEJ v PIEŠŤANOCH je NAĎALEJ s VEĽKÝMI OTÁZNIKMI

Na poslednom rokovaní Mestskej rady dňa 20.06. bol prerokovávaný problém Piešťanského hokeja. Súčasná situácia sa rieši formou Dodatku č.10 zmluvy o nájme medzi mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37. Samotná zmluva bola uzavretá v roku 2006 predmetom ktorej bol nájom zimného štadióna s príslušenstvom. Medzi tým bolo uzavretých 9 dodatkov. Posledný v roku 2015, na základe ktorého sa zvýšila suma na preplatenie médií mestom, a to maximálne 200 000,- € ročne. Podľa dostupných informácií mesto Piešťany minulý rok zaplatilo za energie a vodu približne 194 500,- eur. Najviac zaplatilo v roku 2011 a to sumu takmer 204 300,- eur. Dňa 25.05.2016 bola primátorovi mesta doručená žiadosť ŠHK 37 Piešťany o dofinancovanie energií na Zimnom štadióne v čiastke 50 000,-€ a dosiahol by sa tým stav, že mesto by prispelo za rok 2016 sumou maximálne 199 373,- €. Okrem uvedenej otázky sa objavili aj iné a asi vážnejšie otázky, ktoré spôsobili názorové nezhody. Ide o osamostatnenie združenia HK Havrani od klubu ŠHK 37 Piešťany. Z dôvodu, že toto posledné rokovanie mestskej rady neprinieslo žiadny výsledok alebo odporúčanie pre zastupiteľstvo, tak vám prinášame vyjadrenia konateľa ŠHK 37 Piešťany pána Lušnáka, ktoré odzneli na tomto rokovaní.
Na uvedené vyjadrenia reagovalo niekoľko poslancov a z dôvodu rôznosti názorov bol tento problém presunutý na ďalší mesiac. Otázka je či je dostatok času na riešenie všetkých problémov spojených s hokejom v Piešťanoch a aký bude výsledok. O postupe vás budeme ďalej informovať.