MESTO PIEŠŤANY MÁ V RUKÁCH ROZHODNUTIE SÚDU OHĽADNE TAVOSU

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/07_jul/X_29_tamajka_tavos_sud.mp4″ template=“mediaelement“]

Tak, ako sme vás informovali v predchádzajúcich reportážach pre Piešťany najpodstatnejšou udalosťou v Trnavskej vodárenskej spoločnosti v priebehu posledných mesiacov bolo odvolanie primátora Miloša Tamajku z funkcie predsedu dozornej rady tejto spoločnosti. Okrem neho odvolali aj primátorku Vrbového Emu Maggiovú. Tieto rozhodnutia sa udiali na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v máji. K týmto udalostiam ale aj ku krokom, ktoré urobilo mesto Piešťany sa vyjadril samotný primátor Miloš Tamajka.
Mesto Piešťany teda zareagovalo na spomínané valné zhromaždenie a na rozhodnutia, ktoré sa tam prijali.
Koncom júna sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti TAVOS, na ktorom sa podľa našich informácií schvaľovali najmä investičné akcie spoločnosti, účtovná závierka, odznela správa dozornej rady. Podľa primátora Piešťan sa na tomto valnom zhromaždení udiala jedna zaujímavosť, o ktorej je presvedčený, že je v neprospech určitých akcionárov.
Podľa našich informácií koncom tohto týždňa by mala zasadať dozorná rada a na základe spomínaného predbežného rozhodnutia súdu by sa mohli uskutočniť určité personálne zmeny.
Piešťany majú okrem toho, že sú akcionárom TAVOS-u po posledných udalostiach stále otázne postavenie v tejto spoločnosti najmä v orgánoch, ktoré ovplyvňujú samotný chod spoločnosti. V prípade, ak súd rozhodne v prospech mesta Piešťany, tak sa môžeme dočkať nápravy a vrátenia do predošlého stavu.