PIEŠŤANY MOŽU MAŤ PROBLÉM S ČERPANÍM EUROFONDOV

Na poslednom zastupiteľstve sa rozhodovalo aj o jednej pomerne vážnej otázke. Ide o vyhodnotenie plnenia minuloročného rozpočtu Piešťan – schválenie záverečného účtu. Aj tento bod sprevádzali veľké rozpory a názorové nezhody. Na rokovaní odznelo varovanie, aby sa záverečný účet neschválil s výhradami z dôvodu, že to môže mať vplyv na možné čerpanie úverov pre mesto ale aj na čerpanie eurofondov. Poslanci mali na vyhodnotenie rozpočtu roku 2015 dva rôzne pohľady. Na úvod vám prinášame základné parametre vyhodnotenie rozpočtu, ktoré poslancom predstavil Ing. Stanislav Mikuš.
Poslanec Remo Cicutto sa vyjadril, že v dokumente je viacero otáznych položiek. Viacerí poslanci poukázali na to, že ide o problém „papier znesie všetko“ spojený s porušením zákona o rozpočtových pravidlách. Jedny z najotáznejších ukazovateľov plnenia rozpočtu sa týkali mestskej polície ale boli aj iné.
Poslankyňa Drahovská aj Bruncková spolu s príslušnými komisiami, ktoré vedú sa taktiež priklonili k návrhu poslanca Cicutta, aby sa schválilo plnenie rozpočtu s výhradou.
Veľmi kritický názor na vyhodnotenie rozpočtu prezentoval poslanec Jančovič.
Po ďalšej emotívnej diskusii a vyčítaní súčasných chýb v predloženom dokumente reagoval pán Mikuš a apeloval na chyby v minulom volebnom období.
Viceprimátor Michal Hynek spojil určité nedostatky s prácou niektorých zamestnancov úradu.
Podľa viceprimátora Hyneka sa pri tomto bude využívajú prostriedky politického boja a pred hlasovaním vyjadril názor aké môže mať dopad toto hlasovanie.
Na konci rokovania o tomto bode sa pristúpilo k hlasovaniu a 13 poslancov z 21 rozhodlo.