PROBLÉM VÝMENY MANTINELOV: NA KTOREJ STRANE JE PRAVDA ?

Na zastupiteľstve sa prejednával problém výmeny mantinelov na zimnom štadióne v Piešťanoch. Tento problém momentálne naberá na intenzite, pretože sa nestíhajú plniť určité termíny a vznikajú z toho konflikty. Z dôvodu čo najväčšej objektivity vám prinášame takmer kompletné vyjadrenia obidvoch strán, ktoré odzneli na zastupiteľstve a to stanovisko ŠHK 37 Piešťany prezentované Jaroslavom Lušnákom a stanovisko mesta respektíve poslancov. Urobte si vlastný názor.