Výstava Umenie v parku 2016 – DOM UMENIA

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/07_jul/Z_30_vystava_umenie_v_parku_DU.mp4″ template=“mediaelement“]

Dňa 7. júla 2016 bola Dome umenia sprístupnená výstava Balady v dreve. Je to komorná výstava reštaurovaných drevených polychrómovaných plastík z etnografickej a historickej zbierky Balneologického múzea.

Zastúpené sú – súbor troch plastík – plastiky Panny Márie, Ježiša Krista a Boha Otca (lokalita Trebatice, 18. storočie). Ide o plastiky pôvodne tvoriaci jeden cyklus – pravdepodobne Nanebovzatie Panny Márie. Ďalšími prezentovanými plastikami sú štyri plastiky – motivicky ide o plastiky Panny Márie s Ježiškom či Madony z konca 18. a začiatku 19. storočia. Pochádzajú z oblasti západného Slovenska, z okolia Piešťan a presnejšie lokalitu poznáme len v prípade jednej z nich (Vištuk). Zaujímavosťou je Madona s dieťaťom – procesiová plastika prispôsobená na obliekanie rôznych rúch podľa cirkevných sviatkov. Pochádza zo stredného Slovenska (lokalita Hodruša, začiatok 19. storočia).

Vystavená plastika Svätého Imricha je dielom profesionálneho rezbára a jej pandantom je plastika Svätého Štefana kráľa vystavená v stálej expozícii Balneologického múzea.

Z vystavených plastík sú len niektoré dielami ľudových rezbárov. Zastúpené sú plastiky profesionálnych rezbárov, resp. tvorcov, ktorých výtvarný prejav môžeme charakterizovať ako pohybujúci sa na hranici medzi ľudovým a profesionálnym. Typickým rustikálnym prejavom neskorého baroka sú dvaja anjeli – nosiči svietnikov. Ľudové prvky a prvky profesionálneho umenia sa v nich spájajú v nádhernej symbióze.

Plastiky reštaurovali študenti (Barbora Burianová, Martin Mikuláš, Pavol Sečík) a absolventi (akadem. sochár Juraj Síleš, Mgr. art. Peter Gregvorek) Katedry reštaurovania Vysokej školy vysokých umení v Bratislave.

Len jedna jediná vystavená plastika je zhotovená z kameňa – pieskovca. Je to Svätý Marek Evanjelista, ktorého pôvod je zahalený tajomstvom. Údajne plastika pochádza z kostola, ktorý dnes poznáme ako zrúcaninu gotickej stavby pod názvom tzv. Starý kláštor. Plastika nie je gotická ale pochádza až z 18. storočia. Jej pôvod a osudy však zostávajú zahalené rúškom tajomstva. Výstavu sme doplnili nádherným súborom štyroch olejomalieb tzv. latinských cirkevných otcov – Svätého Gregora Veľkého, Svätého Ambróza, Svätého Augustína a Svätého Hieronyma z konca 18. storočia. Balneologické múzeum ich zakúpilo do historickej zbierky v roku 2012 a boli reštaurované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Výstava v Dome umenia potrvá do 31. augusta 2016. Všetkých záujemcov, obyvateľov i návštevníkov Piešťan na ňu srdečne pozývame.

PhDr. Vladimír Krupa

ZDIELAJ
Predchádzajúci článokMiloš Tamajka
Ďalší článokDenis Kristek