HOKEJ v PIEŠŤANOCH: ČO MESTU PRINÁŠA a KDE JE PROBLÉM ?

Názor poslanca: Andrej Klapica