PIEŠŤANSKÉ „HRY o TRÓNY“

Nedá mi nereagovať na posledné udalosti, ktoré sa uskutočnili vo vedení mesta v období posledných týždňov. Na úvod trochu nadnesene a prozaicky možno označiť konanie vedenia mesta vrátane zastupiteľstva v zmysle jej posledných rozhodnutí a počinov ako majstrovské dielo plné podrazov, intríg, tajomstva a dokonca dobrodružstva, ktorého sledovanie môže byť nechceným pôžitkom pre všetkých, ktorí žijú v našom meste. S prozaickým humorom a pátosom na odľahčenie sa môžeme trpko zasmiať, že v nedávno zabudnutých časoch rozvrátila podivná udalosť kolobeh ročných období nášho mesta kde to začalo pod povrchom poriadne vrieť. Namiesto rozvoja a spolupráce medzi primátorom a jeho radcami sa však mráz vracia a na ľadových planinách za obranným múrom mestskej rady sa začali zhromažďovať temné sily. Na „mestskom hrade“ primátorova moc ochabuje a jeho nepriatelia začínajú vystupovať z tieňa.

Nazor poslanca_bazen v meste Teraz však vážnejšie. Ako tragikomický vtip znela informácia spred niekoľkých mesiacov o voľbe druhého viceprimátora nášho mesta. Funkcia viceprimátora je len reprezentatívna funkcia, ktorú v drvivej väčšine mnohé podstatne väčšie mestá nemajú ani obsadené, keďže by to pre rozpočet ich mesta znamenal značne nehospodárny krok. Áno je pravda, že podľa súčasne platnej legislatívy v oblasti územnej samosprávy je v závislosti od počtu obyvateľov možnosť vytvoriť v našom meste post aj pre druhého viceprimátora, ale v súčasnej tak ekonomickej ako aj politickej situácii v Piešťanoch je tento krok absolútne nehospodárny a iracionálny. Veľmi by som dúfala, že týmto aktom sa ambície pána 2.viceprimátora zastavia a nastane konštruktívne obdobie s racionálnym krokmi a konkrétnymi výsledkami. Predbežné vyjadrenia či už primátora, resp. jeho 2. viceprimátora však napovedajú skôr o opaku, t.j. že boj medzi dvoma spomenutými sokmi sa ešte viac vyostruje a záujmy mesta nakoniec skončia na „oltári politického boja“.
Zámer bol možno dobrý, t. j. spojiť dva znepriatelené tábory za účelom vytvorenia mostu spolupráce a odvrátenia podrazov a intríg na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Prekvapujúcim sa však javí skutočnosť, že na jednej strane vznikol politický hybrid v podobe „triumvirátu“ (pán primátor Tamajka, pán 1. viceprimátor Hynek a pán 2. viceprimátor Hudcovič) voči ktorému sa na druhej strane vytvoril tábor poslancov v mestskom zastupiteľstve. Hlavným argumentom stúpencov pána 2.viceprimátora, že 1645 eur na plate mesačne nám môže ušetriť desaťtisíce eur, keď bude dobrá komunikácia stratil týmto na relevancii. Pýtam sa, nebolo by efektívnejšie vynaložiť vyše 60 000 eur, ktoré sa musia ako celkové náklady zamestnávateľa vyčleniť do konca volebného obdobia na plat pána 2. viceprimátora na iné potrebnejšie projekty, ako oprava chodníkov, resp. zateplenie škôl v havarijnom stave?
Pamätáme si, ako od prvého momentu voľby pána Tamajku na post primátora došlo k sformovaniu opozície na čele s neúspešným kandidátom na post primátora pána Tomáša Hudcoviča. Keby bola vyformovaná silná opozícia pánovi Tamajkovi s konštruktívnymi riešeniami, bolo by to v poriadku, keďže veľa vecí by bolo pozitívne ovplyvnených vytvorením zdravej politickej súťaže a došlo by k hmatateľným výsledkom pôsobenia našich volených zástupcov. Žiaľ, to čo sa deje na rokovaniach mestského zastupiteľstva najprv pripomínalo komédiu, ktorá sa neskôr zmenila na piešťanskú tragiku, pre ktorú by bol príznačný už aj „Gogoľovský smiech cez slzy“. Mestskí poslanci, ktorí ešte pred menovaním za 2. viceprimátora stáli za pánom Hudcovičom zabudli, že ich úloha zástupcov na mestskom zastupiteľstve je dobre spravovať mestské záležitosti, zaujímať sa o problémy svojich spoluobčanov a skvalitňovať život v Piešťanoch s hmatateľnými výsledkami. Namiesto toho sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zmenili na mocenský boj všetkých proti všetkým.
Keby politický boj na rokovaniach mestského zastupiteľstva prinášal pre nás obyvateľov Piešťan pozitíva vo forme kvalitných rozhodnutí, tak držím palce šikovným. Problémom však je, že sa deje opak. Dôležité rozhodnutia sú odsúvané, prípadne úplne neriešené. Príkladom bolo napríklad schvaľovanie rozpočtu mesta, pri ktorom by si človek povedal, že po takomto divadle sa páni konečne uvedomia a chopia sa svojich povinností. Posledná udalosť nás však jasne presvedčila o opaku. Nenaplnené osobné ambície pána Hudcoviča a značná defenzíva pána primátora ukazuje, že budeme svedkami ďalších dejstiev, ktoré by skôr patrili na divadelné dosky v podobe prózy v úvode tohto článku, ako na rokovania mestského zastupiteľstva. Podľa môjho názoru príliš drahé divadlo za peniaze nás, daňových poplatníkov.
Medzitým však dochádza k opomenutiu dôležitých rozhodnutí, ktoré by boli jednoznačným prínosom pre rozvoj cestovného ruchu a kultúry v našom meste. Piešťanci namiesto toho čítajú správy a informácie ako napríklad o neefektívnom nakladaní s finančnými prostriedkami vedením mesta čo nakoniec môže uškodiť pri žiadostiach o dotácie z Európskej únie. Ďalšie kroky ako odstrašovanie investora na stavbu bazéna v Piešťanoch, ignorovanie rozbitých ciest v meste a ďalšie laxné a neprofesionálne konanie našich mestských zástupcov majú len jeden jediný výsledok. Úplne reálne ohrozujú napríklad zotrvanie investora v rámci pripravovaného potenciálneho projektu výstavby bazéna, ktorý sa nakoniec môže celkom teoreticky rozhodnúť o odchod so zamýšľaným projektom do iného mesta.
     Chýry o nerozhodnosti, nezodpovednosti a hašterení však neostávajú len v meste, ale o ich dozvukoch sa určite dopočuli aj ďalší nádejní investori v Trnavskom kraji. Táto tragédia za peniaze obyvateľov mesta Piešťany vyvrcholí tým, že o dva roky sa naši mestskí zástupcovia so širokým úsmevom postavia pred nás voličov, s tým, čo všetko pozitívne pre naše mesto spravili. Niektorí zabúdajú, ale väčšina ľudí, ktorí reálne nepocítili žiadny pozitívny progres v našom meste vrátane toľko sľubovaného rozvoja cestovného ruchu vystavia v ďalších komunálnych voľbách jasný odkaz „otcom mesta“ taktiež so širokým úsmevom.

ZUZANA SVRČEKOVÁ – PIEŠŤANY