VEREJNÉ KORČUĽOVANIE na ZIMNOM ŠTADIÓNE ZDARMA alebo NIE ?


V stredu 27.7. očakávame zaujímavú diskusiu na rokovaní zastupiteľstva, na ktorom sa bude rozhodovať či mesto uzavrie v poradí už desiaty dodatok k Zmluve o nájme zimného štadióna. Predmetom tohto dodatku je navýšenie príspevku mesta na médiá o 50 000 € na roky 2016 – 2020. Financovanie mesta tak bude prestavovať sumu približne 200 000,- eur ročne. S týmto bodom súvisí aj bezplatné korčuľovanie pre verejnosť a školy ale aj bezplatný tréning pre mládež vyplývajúci zo zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Dňa 8.7.2016 sa uskutočnilo rokovanie vedenia mesta s prezidentom klubu ŠHK37 pánom Lušňákom, ktorý navrhoval zvýšiť príspevok mesta na médiá na 5 rokov alebo dlhšie o 50 000,- eur s tým, že počas takto zvýšeného príspevku na médiá poskytne bezplatné korčuľovanie pre verejnosť a školy. Pokiaľ vraj bude schválená suma nižšia ako 50 000,- eur, tak nedôjde k bezplatnému korčuľovaniu verejnosti. To znamená, že za tieto služby si obyvatelia mesta budú musieť priplatiť. Komisia pre legislatívu a právo, ktorú vedie druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič navrhovala dofinancovanie výdavkov za energie vo výške 25.000,- eur, s čím ŠHK37 nesúhlasilo a požaduje 50.000,- eur. Komisia pre financie a podnikanie vyslovila požiadavku preverenia platby energií za priestory, ktoré nie sú využívané na športové účely. Ďalšia nemenej dôležitá požiadavka komisie bola, aby v predsedníctve združenia HK HAVRANI pôsobil zástupca mesta. S tým ŠHK37 súhlasí. Na zastupiteľstve o týchto otázkach očakávame pomerne búrlivú diskusiu, pretože hokej je v poslednom čase jednou z najspornejších tém, ktoré mesto rieši. Priamy prenos zo zastupiteľstva si môžete pozrieť na TV Piešťany a naša televízia vám o výsledkoch hlasovania prinesie zaujímavé reportáže.