OBYVATEĽ KOCURÍC PRIPOMENUL POSLANCOM, ŽE KOCURICE EXISTUJÚ a PLATIA DANE …

Na piešťanskom zastupiteľstve vystúpil aj jeden obyvateľ mestskej časti Kocurice, ktorý nešetril kritikou na vedenie mesta a poslancov. Na úvod si dovoľujeme odporučiť to, že obyvatelia Piešťan ale aj platitelia miestnej dane majú príležitosť vystúpiť na každom zastupiteľstve a poukázať na konkrétne problémy a neprávosti, ktoré ich trápia a chcú zjednať nápravu. Toto právo obyvateľov využíva veľmi málo ľudí, čo je škoda, pretože ide o jedinečný priestor. Je o to zaujímavejší, že každé zastupiteľstvo sa natáča a vysiela formou priameho prenosu v TV Piešť any a prostredníctvom webu tejto televízie. Sledovanosť týchto prenosov je podľa našich informácií vysoká. Naviac po každom zastupiteľstve má televízia Karpaty v pláne odvysielať tie najdôležitejšie dopyty občanov, aby sa problémy, ktoré takto odznejú riešili. V tejto súvislosti by sme si dovolili odporúčať každému obyvateľovi Piešťan a platiteľovi miestne dane, aby neváhal a využil takúto zaujímavú možnosť, ktorú má. Vráťme sa ale k vystúpeniu obyvateľa Kocuríc, ktorý sa zameral najmä na dva problémy v tejto mestskej časti.
Pán Trnovec sa vyjadril, že má pocit akoby boli Kocurice brané iba ako periféria Piešťan a preto je asi vývoj, ktorý popisuje.
Okrem problémom s chodníkmi majú Kocurice aj iný vážny problém, ktorý sa vraj nerieši.
Z dôvodu, aby sa takéto ale aj iné vážne problémy riešili, tak sa budeme viac zameriavať na dopyty občanov, ktoré odznejú na zastupiteľstve. V tejto súvislosti odporúčame každému, kto má záujem o publicitu podobných problémov, aby kontaktoval našu televíziu a v rámci možností sa budeme snažiť o riešenie problémov, o ktorých budeme vedieť viac.