REKLAMA pri KONTAJNEROCH za 3066 EUR ROČNE !?

Na poslednom zastupiteľstve sa prerokovávala aj jedna citlivá otázka. Na oploteniach pre kontajnery sa totiž objavili reklamné plochy. Túto otázku prišla na zastupiteľstvo vysvetliť riaditeľka Služieb mesta pani Dupkaničová.
Podľa informácií, ktoré odzneli na tomto rokovaní Služby mesta Piešťany uzavreli zmluvu o nájme oplotenia. Jedná sa o 20 stanovíšť vo viacerých častiach Piešťan. Mesto má z tejto činnosti aj určitý príjem.
Riaditeľka taktiež dôvodila, že reklamné tabule sú umiestnené iba tam, kde nie je zeleň. Po tomto stanovisku začala asi 25 minútová diskusia poslancov, ktorá odrážala nejednotnosť aj v tejto otázke.