ZA TMU NA KOLONÁDOVOM MOSTE MôŽE VRAJ NEJAKÝ DOBROTNÍK

Vo štvrtok večer sa Kolonádový most ocitol v úplnej tme. Tento stav bol o 21:45 ale trval aj o 23:00. Nemáme presné informácie, či bol Kolonádový most bez osvetlenia po celú noc ale pre turistov, ktorí tento most nepoznajú to môže vyvolať negatívne pocity. Podľa nášho názoru nejde iba o to, aby ľudia videli kade idú ale ide aj o pocit bezpečia najmä zo strany turistov zo zahraničia. Okrem toho po neosvetlenom moste vraj prechádzali cyklisti štandardne rýchlo ako keby bol osvetlený a veľmi ľahko mohlo prísť k nepríjemným zrážkam s chodcami. Most totiž neosvetľovalo vôbec nič ak nepočítame mesiac. V čase kedy bol most už neosvetlený prechádzalo cez neho najviac ľudí, pretože sa presúvali na kúpeľný ostrov. Z tohto pohľadu bol problém vážnejší. Na príčiny, prečo bol most bez osvetlenia sme sa opýtali na mestskom úrade a na túto otázku nám odpovedala hovorkyňa mesta.
Dôvodom včerajšej tmy na kolonádovom moste bol teda zámer. Presnejšie povedané niekto, kto sa dostal do rozvodne a vypol ističe. Služby mesta Piešťany vraj urobia opatrenia na to, aby sa to neopakovalo.