MESTO UZAVRIE DRUHÝ DODATOK OHĽADNE REKONŠTRUKCIE MESTSKEJ POLÍCIE

Tak, ako sme vás koncom týždňa informovali pripravuje sa uzavretie druhého dodatku k zmluve s dodávateľom rekonštrukcie šatní mestskej polície. Jedná sa o piešťanskú firmu Kreditstav, s.r.o., ktorá sa stala víťazom pre poslancov sporného verejného obstarávania. Na zastupiteľstve malo niekoľko poslancov voči tomuto obstarávaniu ale aj voči cene námietky. O rozsahu prác si môžete urobiť vlastný názor zo záberov, ktoré sa nachádzajú v reportáži venovanej tejto téme v sekcii extra správy a komentáre. Napriek tomu, že stavebné práce sa už začali s mestom vraj minulý týždeň dodávateľ dohodol ďalšiu úpravu zmluvy:
Rozsah prác, ktoré sa nebudú vykonávať a naopak, ktoré sa vykonávať budú je pomerne veľký.
Výsledok minulotýždňovej komunikácie s dodávateľom je teda nasledovný:
Nepríde teda k navýšeniu pôvodnej ceny ale k miernemu zníženiu celkovej ceny za dielo. Napriek tomu, že táto skutočnosť u niektorých asi neovplyvní pochybnosti o procese verejného obstarávania tak podľa uvedených informácií sa po otvorení poškodenej strechy nenavýši celková cena za dielo.