PIEŠŤANSKÝ REKORD a FINÁLE NAJSPORNEJŠEJ TÉMY V MESTE


Po dvoch týždňoch sa vraciame k júlovému rokovaniu zastupiteľstva, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou prekonalo všetky svoje doterajšie rekordy v dĺžke rokovania na jeden bod programu. Program zastupiteľstva konaného 27.7. bol na piešťanské pomery veľmi krátky. Mal iba 14 bodov ale to aj s formálnymi bodmi, ktorými sú otvorenie a záver rokovania. Napriek tomu trvalo približne 8 hodín. Keby sa zopakoval uvedený medzičas v dĺžke rokovania na jeden bod, tak na zastupiteľstvách, ktoré majú obvykle okolo 25-30 bodov by sa vytvoril celoslovenský rekord. Najdlhšie prerokovávaným bodom júlového zastupiteľstva a určite aj najkonfliktnejším bol bod týkajúci sa hokeja. Dnes už vieme ako to dopadlo ale väčšina obyvateľov netuší kam až zašla diskusia o tejto otázke. Bezpochyby išlo o najkonfliktnejšiu diskusiu za celé funkčné obdobie terajších poslancov. Z tohto dôvodu vám prinášame najdôležitejšie momenty tejto diskusie, kde vidieť názorovú rozmanitosť tohto zastupiteľstva. V tomto prípade ale názorová rozmanitosť nebola príjemným osviežením lebo situácia pripadala akoby z 21 veslárov každí pádluje iným smerom a loď, v ktorej sedia stojí preto na mieste. Neprinášame vám celú túto diskusiu lebo by ju zvládol málokto. Trvala takmer 3 hodiny a hlavne nie je vhodná pre slabšie žalúdky. Pre maximálnu objektivitu vám prinášame názory tých najaktívnejších poslancov v rámci tejto diskusie. O prerokovávanej téme si ale urobte názor sami.
V polovici diskusie vystúpil prezident ŠHK 37 Jaroslav Lušňák aby povedal svoje stanovisko aj ohľadne dodatku týkajúceho sa hokeja pre žiakov.
Primátor Miloš Tamajka po gradovaní diskusie urobil nútenú prestávku ale aj po nej sa pokračovalo v emotívnej diskusii.
Po diskusii prišlo k hlasovaniu a ako je známe navýšenie dotácie o 50 000,- eur na energie prešlo tesnou väčšinou. Desať poslancov zahlasovalo za túto dotáciu a 9 bolo proti alebo sa zdržalo hlasovania. Júlové zastupiteľstvo ukázalo ako je názorovo rôznorodé a aké patové situácie v ňom vznikajú. Hovorí sa, že to je daň za demokraciu ale aj demokracia má asi svoje slabiny. Minimálne v tom, že všetko trvá dlhšie alebo to, že aj v malých krokoch neprichádzajú odpovede či pôjdu Piešťany jedným smerom, druhým alebo tretím.