DNES sa môže DEFINITÍVNE ROZHODNÚŤ o KONCI TIPSPORT LIGY v PIEŠŤANOCH

Podľa informácií zverejnených na web stránke mesta Liptovského Mikuláša dnes sa rozhoduje na ich zastupiteľstve o odkúpení licencie ŠHK37 Piešťany. Bod programu je nazvaný „Informácia o možnosti odkúpenia licencie pre MHK 32 Liptovský Mikuláš v hokejovej Tipsport lige od ŠHK37 Piešťany na sezónu 2016/2017“. To môže znamenať, že v prípade ak to zastupiteľstvo dnes schváli klub ŠHK37 opúšťa s veľkou pravdepodobnosťou Tipsport ligu. Predkladateľom tohto návrhu je predseda predstavenstva MHK Ivan Droppa. To znamená, že k nejakým rokovaniam medzi vedením ŠHK37 Piešťany a MHK 32 prišlo. Prizvaní na rokovanie poslancov sú okrem vedenia klubu aj reklamní partneri MHK 32 čo znamená, že sa tento návrh sa berie s plnou vážnosťou. To znamená, že dnes sa môže definitívne rozhodnúť o konci Tipsport ligy v Piešťanoch. O ďalšom vývoji udalostí vás budeme informovať.

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš bol v predchádzajúcej sezóne účastníkom súťaže 1. ligy seniorov a mesto robí všetko preto, aby mužstvu pomohli dostať sa najvyššej ligy. Mesto podmieňuje navýšenie financií pre ich klub MHK a to v prípade účasti v Tipsport lige o viac ako cca 80 – 90 tisíc EUR v roku 2016. Zvýšené  finančné  nároky  súvisia  s organizačným  zabezpečením  sezóny  2016/2017 v prípade účasti MHK v najvyššej hokejovej súťaži. Na rozhodnutie čakajú aj reklamní partneri, pre ktorých je Tipsport liga oveľa zaujímavejšia ako 1. Liga. Tak by tomu bolo určite aj v prípade ŠHK37 Piešťany.

Celý tento uponáhľaný postup súvisí s termínom konania zasadnutia Výkonného výboru SZĽH dňa 17.8.2016, na ktorom bude definitívne schválené pridelenie licencií jednotlivým klubom na sezónu 2016/2017. V podkladoch pre rozhodnutie poslancov Liptovského Mikuláša sa uvádza nasledovné „Nakoľko mužstvo ŠHK 37 Piešťany v minulej sezóne odohralo súťaž, prináleží mu pre sezónu 2016/2017 dotácia od PRO HOKEJa vo výške min. 60 000,- EUR, ktoré sa v prípade zakúpenia licencie presunú na postupcu, t.j. MHK. Na základe predloženej ponuky, MHK oslovilo PRO HOKEJ ako riadiaci orgán Tipsport ligy so žiadosťou o prevzatie licencie v prípade, že ŠHK 37 Piešťany nebude mať záujem o účasť v Tipsport lige. Predstavenstvo PRO HOKEJa odsúhlasilo záujem MHK o získanie tejto licencie.“5 Predpokladané ročné náklady MHK v prípade účasti v Tipsport lige sú cca 500 tis. EUR, t.j. že zostávajúcich 300 tis. EUR na prevádzku klubu je potrebné zabezpečiť odreklamných partnerov, sponzorov klubu a výberom vstupného na majstrovské zápasy MHK .Doposiaľ je pre rok 2016 v rozpočte mesta vyčlenená finančná dotácia vo výške 160 tis. EUR na prevádzku klubu. V prípade, že MHK získa licenciu do Tipsport ligy v sezóne 2016/2017 bude potrebné počítať s navýšením týchto výdavkov o čiastku cca 80-90  tis.  EUR,  zdôvodu  zvýšených finančných nárokov sezóny  2016/2017  už v mesiacoch september – december 2016. Vyššie náklady súvisia s o zazmluvnením hráčov s vyššou výkonnosťou a lepšími kvalitatívnymi predpokladmi pre účasť v Tipsport ligovej súťaži, zabezpečením výstroja a výzbroje pre týchto hráčov, organizačným zabezpečením atď..“

Zdroj: www.mikulas.sk