KONIEC HOTELA JAVOR ODRÁŽA NEGATÍVNY VÝVOJ PIEŠŤAN

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/08_august/Z_34_koniec_hotela_javor.mp4″ template=“mediaelement“]

Pred asi tromi mesiacmi sme vás informovali o tom, že sa ide búrať hotel Javor. Zábery, ktoré môžete vidieť možno kľudne brať ako určitý symbol. Rozhodnutiu o definitívnom konci tejto nehnuteľnosti predchádzali udalosti, na základe ktorých sa vlastník rozhodol jednoznačne – hotel zbúrať. Prvým a najdôležitejším dôvodom je bezpochyby negatívny vývoj cestovného ruchu v Piešťanoch. Kúpele sú samostatná kapitola a hotely mimo kúpeľov sú niečo úplne iné. Stav je taký, že investícia do rekonštrukcie takéhoto hotela spolu s nákladmi na spustenie hotela do prevádzky je z pohľadu návratnosti nezaujímavá. Taký je stav v Piešťanoch. Pre podnikateľa, ktorý vlastní takúto nehnuteľnosti je výhodnejšie zbúrať ju. Smutné konštatovanie ale realita. Jedným z dôvodov je paradox, že za plochu aj zruinovanej nehnuteľnosti platíte mestu daň z nehnuteľnosti. A nie malú. Daň sa platí podľa plochy. Keď si vypočítate, že vaša zruinovaná nehnuteľnosť má plochu 3000 m2, tak suma dane z nehnuteľnosti je niekoľko tisíc eur ročne. Napriek tomu, že ju nemôžete užívať a hlavne nie svojím pričinením. To znamená, že majiteľ takejto budovy musí rýchlo riešiť otázku či zbúrať nehnuteľnosť alebo rekonštruovať ju. Je pravda, že hotel Javor dlho chátra l ale, keď ho súčasný majiteľ kupoval bol v úplne inom stave do akého ho dostali ľudia, ktorý z neho rozkradli čo sa dalo. Rozbitím a demontážou okien začal proces vlhnutia nehnuteľnosti čo je začiatok totálneho znehodnotenia akejkoľvek stavby. Podľa našich informácií majiteľ hotela robil kroky na to, aby do budovy nechodili ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. Bezúspešne. Stav hotela dokonali bezdomovci, ktorí sa tam nasťahovali. Neskôr ho aj podpálili. Nepomohlo ani to, že vlastník investoval do oplotenia a volal políciu, keď sa do jeho budovy bezdomovci stále vracali. Na mieste je otázka. Majiteľ dnes už bývalého hotela Javor je zo zahraničia. Aký má mať teda vlastník takejto nehnuteľnosti z toho pocit a akú má mať chuť investovať v Piešťanoch po udalostiach, ku ktorých došlo?

    Okrem klesajúceho cestovného ruchu nikto vám nevie zabezpečiť ani ochranu vášho majetku. Voláte kompetentných, ktorí sú na to v meste a v štáte určení a nič. Nikto nie je potrestaný. Ochránite svoj majetok jedine ak investujete do vlastnej SBS-ky ale to sú ďalšie náklady. Ak boli bezdomovci z budovy políciou vykázaní po pár hodinách boli bez strachu naspäť. Samozrejme, že to nie je jediný takýto príklad ale v tomto prípade je výsledok taký aký je dnes. Majiteľ bývalého hotela si teda môže povedať, že kopu sutiny už snáď nikto neukradne. Na viac netreba mestu za ňu platiť daň z nehnuteľnosti, ktorú ani nemôžete užívať. Hlavne nie vlastnou vinou. Na koniec jedno suché konštatovania. Je asi iba otázkou času, kedy takto skončí hotel Slovan, Lipa a iné hotely. Nehnuteľnosti vedľa hotela Pavla taktiež dožívajú a mnoho iných je v rovnakom stave. Jedno je isté, že majiteľ tejto nehnuteľnosti určite nepodá prihlášku do oblastnej organizácie na rozvoj cestovného ruchu Rezort Piešťany. Ukončil totiž jedno trápenie a rad neprávostí.

IMG_20150903_164427 po