Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne v centre sa už začala

Pobočka Slovenskej sporiteľne na Nitrianskej ulici je od 20.8. zatvorená kvôli rekonštrukcii. Tá sa už začala. Ide o pomerne rozsiahlu rekonštrukciu interiéru. Rekonštrukcia spočíva v búracích prácach nenosných priečok, sklenených stien, reklamných prvkov, podhľadov ale aj v odstránení rozvodov elektroinštalácie. Po búraní a demontáži stien a prvkov sa osadia nové reklamné plochy, vyhotovia sa nové deliace priečky a nové stropy. Urobí sa aj nové opláštenie vstupného portálu. Práce by sa mali ukončiť 4.9. 2016. a pobočka by sa mala následne otvoriť pre klientov. Počas doby rekonštrukcie môžete navštíviť najbližšiu pobočku Slovenskej sporiteľne na A. Hlinku 48.