Pplk. Vojtechovi Ábelovi dali čestné občianstvo Piešťan in memoriam

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/08_august/Z_36_abelova_cestny_obcan.mp4″ template=“mediaelement“]

V piatok 26.8. sa stal novým čestným občanom mesta Piešťany pplk. Vojtech Ábel. In memoriam mu bolo čestné občianstvo udelené za odvahu, statočnosť a nasadenie vlastného života pri Slovenskom národnom povstaní. Podplukovník Vojtech Ábel bol piešťanským rodákom. V tomto roku si pripomíname aj 105. výročie jeho narodenia. Vynikol už v období I. Československej republiky ako dôstojník – technický špecialista technickej zbrojnej služby československej armády. V piatok na mestskom úrade prevzala pamätnú plaketu od druhého viceprimátora Tomáša Hudcoviča a za účasti niekoľkých poslancov, dcéra Vojtecha Ábela – Naďa Mikolášiková – Ábelová.
Po vzniku Slovenského štátu – neskoršej Slovenskej republiky pplk. Vojtech Ábel pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka je zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania, Banskej Bystrice) a jeho účasť v povstaní. Boli to kontakty s Dr. Vavrom Šrobárom, jeho pôsobenie v centre povstania , pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1.
Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, podarilo sa mu ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii a neľudských výsluchoch bol uväznený v koncentračnom tábore v Mathausene, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stanovený na 1. apríla 1945).
V Piešťanoch je po pplk. Vojtechovi Ábelovi pomenovaná ulica.
V roku 2011 si Balneologické múzeum túto osobnosť pripomenulo pri príležitosti 100. výročia narodenia pplk. Vojtecha Ábela (25. augusta – 31. októbra 2011) výstavou „Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel / Tragický osud vojaka“ .

Zdroj: mesto Piešťany