"AJ JA SOM PIEŠŤANEC" ODZNIEVALO V ZÁVERE CINEMATIKU …

Bez komentára.