Poslanci SCHVÁLILI PREDAJ a PRENÁJOM POZEMKOV pre HOTEL ATÓM

Pri pohľade na dnešný hotel ATÓM má človek pocit, ako by sa zastavil čas. Po viacerých rokoch evidentnej stagnácie života tejto nehnuteľnosti sa dnes črtá reálna nádej, že sa hotel ATÓM môže v roku 2018 zaradiť medzi dominanty Piešťan. Nový vlastník tejto nehnuteľnosti sa rozhodol budovu kompletne zrekonštruovať a realizovať pre Piešťany zaujímavý projekt. Vlastníkom hotela Atóm sa stala piešťanská spoločnosť, ktorá patrí do firiem skupiny Avos, Táto v roku 2011 spojila svoje poradenské aktivity s bratislavskou pobočkou belgickej skupiny VGD, ktorá má zhruba 90 percent zahraničných klientov. Spoločnosť Avos je podľa jej zakladateľa Mariána Škorníka lokálnou piešťanskou firmou so vzťahom k tomuto mestu, čo je taktiež dôležitý faktor tohto projektu.
Podľa vyjadrenia zástupcu investora rekonštrukcia budovy hotela je nevyhnutná a po nej by sa nepokračovalo v prevádzkovaní hotelových služieb ale v Piešťanoch by vznikol úplne iný projekt, ktorý by bol zaujímavý nie len pre samotného vlastníka ale aj pre iných podnikateľov v podobe vytvorenia reprezentačných administratívnych priestorov. Miesto, na ktorom stojí hotel ATÓM je predurčené na túto funkciu. Krajinská cesta je totiž veľmi frekventovanou cestou a nie je ideálnym miestom na oddych v podobe ubytovania pre dovolenkujúcich. Napriek tomu, že k budove je vynikajúci prístup autom všetky oddychové zóny mesta sú od hotela pomerne dosť vzdialené. Aj preto je miesto, na ktorom stojí súčasný hotel oveľa vhodnejším miestom na inú funkciu. Projekt, ktorý poskytne úplne inú ponuku služieb a ktorý bude zameraný aj pre inú klientelu ako doteraz.
Napriek tomu, že sa investor s veľkou pravdepodobnosťou rozhodol uskutočniť tento projekt nezáleží iba na jeho rozhodnutí ale aj na súčinnosti mesta ako vlastníka priľahlých pozemkov, ktoré sú potrebné na realizáciu tohto zámeru. Rozhodnutie mesta môže reálne ovplyvniť projekt. Na septembrovom rokovaní Mestskej rady sa rokovalo o bode, ktorý sa týkal investora a tohto projektu. Investor totiž musí rozšíriť možnosti parkovania okolo budovy pre svojich zamestnancov ale aj pre svojich obchodných partnerov. Preto mestu predložil návrh na odkúpenie určitých priľahlých a okolitých pozemkov. Dôvodová správa obsahuje niekoľko návrhov, ako riešiť vzťah k týmto pozemkom ale pre investora ale aj pre mesto je jednoznačne lepšie, ak sa vlastnícky vzťah upraví ešte pred samotnou realizáciou projektu. Na Mestskej rade bola o tomto bode pomerne dlhá a nejednoznačná diskusia, ktorá bude pokračovať asi aj na zastupiteľstve. Podľa investora je ale otázka pomerne jednoduchá.
Predpokladaný začiatok pomerne rozsiahlej prestavby je stanovený na druhý štvrťrok 2017, dokončenie v treťom štvrťroku 2018. Projekt má potenciál aby absorboval približne 300 pracovných miest, čo pre Piešťany nie je vôbec zanedbateľné číslo. Poradenský sektor nie je v Piešťanoch moc rozvinutý a z tohto dôvodu veľa ľudí hľadá prácu mimo mesta. Investor je presvedčený, že projekt bude životaschopný a bude pre mesto prínosom z hľadiska architektúry ale aj občianskej vybavenosti.