Seminár Bill12: Sieťotlač ako pridaná hodnota digitálnej tlače

Farebné obrázky a nápisy na reklamných paneloch, stavebných materiáloch či spotrebičoch – na toto všetko sa aj v ére čoraz populárnejšej digitálnej tlače stále využíva sieťotlač – jedna z najstarších a najuniverzálnejších tlačiarenských techník.

Nielen o budúcnosti, ale aj o možnostiach transformácie a nových trendoch v tejto špeciálnej oblasti tlače bol dvojdňový medzinárodný seminár sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov Bill12.  7. a 8. októbra rečnili a diskutovali pod strechou hotela Magnólia špičkoví európski i slovenskí odborníci z oblasti sitotlače, digitálnej tlače, reklamy aj životného prostredia z deviatich európskych krajín. Podujatie sa konalo v réžii Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku Českej republiky a podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA.

Nadnárodná Európska federácia sitotlačových zväzov združuje 37 regionálnych organizácií z 37-mich krajín sveta a reprezentuje globálne viac ako 15-tisíc krajín.

Pozvanie prijali aj zástupcovia úspešnej poľskej firmy Pasja, ktorá je držiteľom viacerých vysokých národných ocenení federácie v oblasti tlače špeciálnych efektov a zošľachťovania tlačí na papier. Počas dvoch dní odznelo 16 príhovorov a prezentácií. Panelové diskusie zaručili výmenu cenných skúseností.

Súčasťou seminára v Piešťanoch bola výstava študentských sérigrafií a krst štvorjazyčného slovníka odborných výrazov z oblasti sitotlače. Zahraniční hostia sa zoznámili aj s hrou na fujaru, ktorá patrí do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.