Rozžiarená sobotňajšia noc v Piešťanoch

V sobotu 8. októbra sa už v priebehu popoludnia v mestskom parku pripravovali na noc plnú očarujúceho svetla. V parku ale aj na chodníkoch sa pripravovali rôzne svetelné inštalácie. Čakala sa slušná účasť divákov a malých zvedavcov a tak sa aj stalo. V uliciach sa v nočných hodinách objavilo viac ako 1000 ľudí. Akcia s názvom Noc svetiel sa začala v Hudobnom pavilóne vystúpením skupiny Vrbovský víťazi. Tí neostali svojej povesti a forme koncertov nič dlžní a ľuďom postupne predstavovali bizarné hudobné nástroje. Niektoré nástroje budili dojem, že boli vytrhnuté z nejakého staveniska.

Vrbovský víťazi mali jednoznačný úspech. Aj oni pritiahli do parku naozaj veľký počet ľudí. Hudobný pavilón bol v podstate úplne zaplnený, čo je taktiež známka úspechu celého tohto podujatia. Bolo vidieť, že akcia pritiahla veľa detí a rodičia mali čo robiť, aby ustrážili ich zvedavosť. Po vystúpení obľúbených Jobusovcov prišlo na rad zoskupenie Inspinia NIGHT SKY, ktorá predviedla svoju UV šou.

V priebehu UV šou na javisku prebiehala aj svetelná šou na fasáde Hotela Slovan. Tá bola dominantným programom a ľudí určite každý rok príjemne prekvapí. Hotel Slovan je totiž počas celého roka jedným z najslabších článkov našej ponuky pre turistov. Na hotel nie je dnes hrdý ani jeden jediný Piešťanec. Nemôže byť, pretože návštevníci si ho nemôžu v mestskom parku nevšimnúť. Aspoň počas Noci svetiel sa ale premení na podklad pre zaujímavé svetelné efekty.

Následne sa ľudia vydali na tradičný sprievod hlbšie do parku, počas ktorého mohli obdivovať množstvo rozmanitých atrakcií ako sú živé sochy, svetelné inštalácie, svietiacu loď, uličku zo svietiacich dáždnikov ale aj rozžiarenú pologuľu, ktorá skôr pripomínala UFO. Podujatie zavŕšila ohňová šou a niektorí ľudia počas nej vypúšťali lampióny šťastia …