Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vo Fontáne

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/10_oktober/Z_44_ucta_starsim_fontana.mp4″ template=“mediaelement“]

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. V mesiaci októbri, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Práve tejto úcte bolo venované jedno celé popoludnie v kine Fontána.
13 ročník Úcty k starším prišiel pozdraviť aj primátor Piešťan Miloš Tamajka, ktorý bol tiež svedkom odovzdávania ďakovných listov od Mestského kultúrneho strediska, ktoré tento rok získali Alžbeta Hinerová predsednícka Únie proti osteoporóze, Mária Šišková riaditeľka miestnej organizácie Ligy proti rakovine, Ján Šicho člen klubu dôchodcov Rozmarín, Lýdia Jurčová členka Červeného kríža a Eva Mydlová členka Ligy proti rakovine.
O príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina Kortina zo Žiliny.
Na záver nám už zostáva konštatovanie spolu so spisovateľom Alfonzom Karrom: Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.