Stredná odborná škola Rakovice vrámci projektu Eurepea Slovakia zorganizovala konferenciu

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/10_oktober/Z_44_zahradnicka_rakovice_sutaz_oprava.mp4″ template=“mediaelement“]

Stredná odborná škola Rakovice vrámci projektu Eurepea Slovakia organizovala v dňoch 19. – 22. októbra konferenciu stredných odborných škôl a vzdelávacích zariadení Európskej únie v rezorte pôdohospodárstva pod názvom „Voda a klimatické zmeny“.  Vrámci programu prebiehalo viacero aktivít.
Súťaže v aranžovaní sa zúčastnilo 20 tímov z 11 krajín Európskje únie.
Druhým zadaním bola exteriérová dekorovaná nádoba pod názvom Jesenná fantázia.  Žiacke výsledky napokon zhodnotila odborná porota slovenských a českých flóristov. Víťazmi  súťaže sa stali žiaci SOŠ Rakovice Terézia Heltková, Juraj Bocian. 2. miesto  získal tím zo Švajčiarska a 3. miesto  opäť získali opäť žiacii SOŠ Rakovice Kristína Jarábková a Timotej Gajdoš.
Téma konferencie, ktorej súčasťou bol jednej z nepostrádateľných zdrojov života bola voda. Taktiež ďalší z projektov, ktorý Stredná škola v Rakoviciach už dlhodobejšie napĺňa sa nazýva Zdravie na tanieri. Jedná sa  o osvetu a podporu žiakov v pitnom režime.
Stredná odborná škola v Rakoviciach má mnohé floristické úspechy za sebou. Podporuje svojich žiakov nielen v získavaní vedomostí a praxe v domácom prostredí.