Piešťany na 30. a 93. mieste hodnotenia INEKO

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy každoročne zostavuje rebríček finančného zdravia slovenských miest. Cieľom tohto projektu je zlepšiť informovanosť a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv. Piešťany sa v dvoch hodnoteniach INEKO umiestnili na 30-tom a na 93-ťom mieste. Nie je to najlepší výsledok a s veľkou pravdepodobnosťou je čo zlepšovať.

Na prvých troch priečkach finančného zdravia za rok 2015 sa umiestnili mestá, ktoré sa nachádzajú neďaleko Piešťan. Zo všetkých miest sa umiestnilo najlepšie mesto Hlohovec s hodnotením +5,67. Je možné, že k tomu prispelo aj niekoľko ľudí z Piešťan, ktorí pracujú na príslušnom mestskom úrade. K dnešnému dňu je ich pravdepodobne osem a niektorí pracujú na vedúcich pozíciách tohto úradu. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár vyjadril na portály našatrnava.sk poďakovanie smerujúce všetkým, ktorí sa k tomu zaslúžili a to nasledovným spôsobom „Tento výsledok nás mimoriadne teší a je to výsledok spoločnej tímovej koncepčnej práce. Nielen u nás na úrade, najmä na strategickom a finančnom odbore, ale vďaka patrí aj poslancom, s ktorými sa dá racionálne rokovať o reálnych potrebách a finančných možnostiach mesta. Som rád, že môžeme Hlohovčanom ukázať, ako zodpovedne pracujeme s ich peniazmi, nielen z nášho lokálneho pohľadu, ale aj v celoslovenskom porovnaní. Jedným z mojich cieľov bolo urobiť z Hlohovca vzorové mesto aspoň v niektorých oblastiach“.

Na druhom mieste finančného zdravia za rok 2015 sa umiestnilo Nové Mesto nad Váhom a na treťom skončili Topoľčany. Piešťany sa nachádzajú na 30-tom mieste s hodnotením +4,18. Pred Piešťanmi skončili mestá ako Snina, Pezinok, Trnava, Stará Ľubovňa, Kežmarok a iné. Najzadlženejším mestom spomedzi 50 najväčších miest na Slovensku je naďalej Žilina.

Ďalším ukazovateľom, ako hospodária mestá je vyhodnotenie s názvom „Najlepšie hospodáriace mestá“. Za rok 2015 najlepšie znova dopadlo mesto, ktoré sa nachádza kúsok od Piešťan. Je ním ale tentoraz mesto Leopoldov a druhým najúspešnejším mestom je Hlohovec. Piešťany sa nachádzajú na 93 mieste z celkového počtu 138 miest. Hlavnými indikátormi tohto hodnotenia bolo päť a to základná bilancia, dlhová služba, celkový dlh, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitá likvidita miest. Hlohovec ale aj ďalšie mestá sú dôkazom toho, že sa postupnými krokmi dá vylepšovať hospodárenie miest a ich finančné zdravie. Najlepším dôkazom zlepšenia svojho hospodárenia za rok 2015 sú mestá Nové Zámky, Púchov a Dunajská Streda – tieto mestá dokázali najviac zvýšiť skóre finančného zdravia podľa metodiky INEKO.

Zdroj: Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet: INEKO, nasatrnava.sk