Začne sa likvidácia a následný boj o majetok Letiska Piešťany?

V piatok 28.októbra sa konalo mimoriadne zasadnutie piešťanského zastupiteľstva a mimo oficiálneho programu otvorilo tému Letiska Piešťany. Všetko totiž naznačuje tomu, že ak sa nestane nejaký zázrak v podobe vstupu investora alebo finančnej injekcie zo strany akcionárov, tak letisko čoskoro ukončí svoju prevádzka. Na 29. novembra totiž majoritný akcionár Trnavský samosprávny kraj zvolal valné zhromaždenie, na ktorom sa má rozhodnúť o jeho blízkej budúcnosti. Teraz už pravdepodobne definitívne. Jedným zo scenárov valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. je podľa našich informácií aj likvidácia samotnej akciovej spoločnosti sp ojená s ukončením prevádzky. Nebyť posledného bodu na zastupiteľstve s názvom „Rôzne“, na ktorom sa poslanec Fiala opýtal na informácie o stave letiska, tak by sme sa nedozvedeli najnovšie informácie o tejto otázke. Úlohy posla zlých správ sa viac menej nedobrovoľne zhostil poslanec Remo Cicutto.
To znamená, že prvý novembrový týždeň má v pláne podať zástupca Letiska Piešťany na Úrad práce a sociálnych vecí oznámenie o hromadnom prepúšťaní zamestnancov letiska. To je veľmi silná indícia v uvažovaní manažmentu letiska, ako môže reálne dopadnúť valné zhromaždenie 29. novembra. Niektorí poslanci neskrývali pocit prekvapenia.
Dvaja poslanci naznačili určitú sebareflexiu, že sa zo strany zastupiteľstva mohla urobiť v minulosti chyba a nemuselo prísť k takémuto vývoju. Jedným z nich bol poslanec Juraj Brna.
Mesto Piešťany sa chystá na rýchle kroky smerom k uplatneniu záložného práva na nehnuteľný majetok Letiska Piešťany. Je to indícia, že môžeme očakávať likvidáciu akciovej spoločnosti Letisko Piešťany a uplatňovanie majetkových práv všetkých veriteľov Letiska. Každý s veriteľov bude mať záujem o uspokojenie svojich pohľadávok. Mesto Piešťany plánuje teda nasledovný krok ale otázka je, či je na to oprávnené a hlavne v otázke rozsahu.
Mesto teda zjavne očakáva scenár pomerne rýchlej likvidácie letiska. Znamená to teda pravdepodobný koniec projektu letiska, ktoré malo potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch. Otázka je či daný stav a proces likvidácie letiska neohrozí aj budúcoročné festivaly, ktoré sa konajú na pozemkoch letiska. Niektoré festivaly ako Topfest a Grape sa totiž v Piešťanoch zabehli a bola by škoda, keby sa presunuli do iného mesta. O ďalšom vývoji letiska vás budeme priebežne informovať.