Zdravie na tanieri podľa Hotelovej akadémie Ľ. Wintera

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/11_november/Z_47_zdrava_vyziva_hotelka.mp4″ template=“mediaelement“]

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/11_november/Hotelova_akadenia_moja_aqua.mp4″ template=“mediaelement“]

Hotelová akadémia Ľ. Wintera je v dobrom povedomí piešťancov ale i širšieho okolia, a to vďaka svojej , aktívnosti, ústretovosti a profesionalite. Tentokrát sa rozhodlo vedenie školy zapojiť svojich žiakov do projektu, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu.
Cieľom projektu Zdravie na tanieri je realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov, podpora diétneho režimu stravovania a pitného režimu, ako i nadobúdanie zručností žiakov pri príprave zdravých pokrmov.
O tom že tieto zdravé dobroty žiakom i i učiteľom chutili nemusíte ani pochybovať. Trochu nepriamo sme sa spýtali na ich stravovacie návyky.
Projekt Zdravie na tanieri zahŕňa v sebe viaceré aktivity.
Výchova mládeže k zdravým stravovacím návykom na škole, ktorá modeluje budúcich gastronomických majstrov je aj vďaka projektu Zdravie na tanieri úspešná a motivujúca. Pridaním zdravých potravín do svojho jedálnička určite sami sebe môžeme najlepšie pomôcť. Veď i známe porekadlo hovorí: „Človek je tým, čo konzumuje.“