Pomôžte OZ Miška so zberom použitých batohov

Občianske združenie Miška, ktoré pôsobí v našom meste od júna tohto roku rozbieha staronový projekt s názvom školský zber použitých batohov. Do tejto akcie sa môže zapojiť široká verejnosť.