LETISKU už nepomôžu SLOVÁ, ale SKUTKY

Rokovanie posledného zastupiteľstva v bode týkajúcom sa Letiska Piešťany dostalo fazónu obviňovania, kto môže viac za súčasný stav. Nikto nechce pri tejto téme stratiť tvár. Každý má reálnu obavu, aby na ňom neostal tieň podozrenia za stav, v ktorom sa letisko dnes nachádza. Udalosti vyvolávajú dojem, že loď s menom Letisko Piešťany sa potápa, voda v tomto čase už siaha minimálne po krk, na palube začala panika a ľudia využívajú svoj posledný kyslík na vyjadrenia, koho zavinením sa loď potápa. Obrazne povedané, nehľadajú sa záchranné člny a dlho sa nehľadali ani spôsoby ako eliminovať vodu z lode v podobe dlhov na letisku. Keď bola voda v podobe dlhov iba po kolená, tak sme o letisku nepočuli takmer nič. Určite sa dal tento dnešný problém predpokladať. Na margo posledného zastupiteľstva problém je, že aj keď by sa aj našla 100%-ná pravda, kto je za čo vinný, tak to zmení možno iba politickú budúcnosť vinníka, ale nie budúcnosť letiska. Na zastupiteľstve, v seniorskom parlamente a na diskusii s Borisom Kollárom bolo už vyslovených niekoľko desiatok alebo stoviek tisíc slov, ale hrozba likvidácie letiska sa zatiaľ neodvrátila ani o milimeter. Do kritiky sa evidentne vkladá väčšie množstvo energie ako do reálnych návrhov na záchrana letiska. Lepšie by bolo, keby sa táto energia usmernila na rokovania s ministerstvom dopravy, s akcionármi, potencionálnymi strategickými alebo obchodnými partnermi letiska, ako do kritiky a obviňovania. To potvrdili aj zamestnanci letiska na diskusii s Borisom Kollárom, ktorá sa konala v stredu 16.11. Napriek častým diskusiám o letisku udalosti naberajú na intenzite a všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že letisko pôjde do likvidácie. Niektorí tvrdia, že už nemožno očakávať nič iné, ale ako sa hovorí „nie je všetkým dňom koniec“ a do valného zhromaždenia ostáva nejaký čas. Čas na skutky.

Podľa nášho názoru treba urobiť hrubú čiaru za tým, čo bolo a čo bude teraz. Najmä vo vzťahoch. To je jediné riešenie. Evidentné je, že aj úroveň spolupráce akcionárov Letiska Piešťany spôsobila súčasný stav. Do istej miery aj zlé medziľudské vzťahy ovplyvňujú ekonomické výsledky firiem a mestských podnikov. V tomto prípade ide o indície zlého vzťahu primátora Piešťan a župana. Diel zodpovednosti svojím spôsobom nesie každý z akcionárov. Minimálne v tom, že nevyvíjali dostatok snahy, aby dali letisku víziu. Keby sme použili obľúbený pojem „dobrý hospodár“, tak k tomuto pojmu patrí nie len stráženie výdavkov vo firme, ale aj rozhodovanie o obchodnej stratégii letiska, realizácia aktívneho marketingu alebo vyhľadávanie kľúčových partnerov pre letisko v podstate po celom svete. Popradské letisko je dôkazom toho, že sa to dá robiť minimálne lepšie ako na letisku v Piešťanoch.

Dnes sú dôležité už iba konkrétne kroky, ktoré by odvrátili proces likvidácie letiska. Robiť takéto reálne kroky je ale oveľa náročnejšie ako kritizovať chyby z minulosti. Žijeme totiž v prítomnosti a teraz sú podstatné činy. Rátajú sa totiž iba výsledky, nie počet vyslovených slov a dobrých úmyslov. Pre obyvateľov Piešťan je dôležité iba jediné, záchrana a nová vízia letiska. Pravda je aj taká, že súčasné vedenie mesta pred dvomi rokmi nastúpilo do rozbehnutého vlaku, ale s týmto stavom sa bolo treba popasovať. Bez politického a iného vplyvu sa ale ťažko rodia výsledky aj keď je vôľa. Každý akcionár tak, ako je v tomto prípade mesto Piešťany by mal v každej svojej spoločnosti bez ohľadu na počet akcií robiť maximum pre rozvoj tejto spoločnosti. Aby sa hodnota tohto podielu v danej spoločnosti zvyšovala a nie naopak. Neospravedlňuje ani minoritný podiel v spoločnosti, pretože často sa stáva, že aj minoritný spoluvlastník priniesol do firmy zásadné smerovanie a silných partnerov. Bez toho, aby mal väčšinu hlasov na valnom zhromaždení. Letisko Piešťany malo mať pre mesto zásadný význam do budúcnosti a mohli sa robiť intenzívne kroky na vyhľadávanie strategických partnerstiev v zahraničí. Piešťanom by totiž letisko chýbalo najviac zo všetkých miest v Trnavskej župe. Piešťany sú závislé na turizme a letisko je jedným z článkov reťaze možného úspechu v tejto oblasti. Na mieste je otázka akú by mali Piešťany budúcnosť po prehrách ako je likvidácia letiska, slabšia úroveň spolupráce s kúpeľmi, neexistencia aquaparku a ani priemyselných zón? Veľmi ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď.