Nový zberný dvor v Piešťanoch začína byť reálny

Konečne jedna dobrá správa v Piešťanoch. Nové zberné stredisko dostáva celkom reálne kontúry a mal by sa presťahovať z lokality Pod Párovcami do areálu bývalého Zväzarmu, ktorý sa pôvodne navrhoval predať ale to sa mestu nepodarilo. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program „Kvalita životného prostredia“ schválilo Mestu Piešťany na projekt „Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany“ nenávratný finančný príspevok vo výške približne 1 480 000,- eura.

Ministerstvo schválilo pre tento projekt plnú výšku žiadanej sumy. Celkové oprávnené výdavky sú podľa projektu vo výške 1 557 483,- eura a mesto sa bude spolupodieľať piatimi percentami.

Predmetom projektu je stavebná realizácia, nákup techniky, veľkokapacitných kontajnerov, či stavebný dozor. Práce by mali byť odštartované na jar 2017 a budú trvať približne rok.

Zdroj: mesto Piešťany