Objavovanie najväčšieho pokladu na svete s kapitánom Kotvičkom

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/11_november/Z_48_deti_detom_Fontana.mp4″ template=“mediaelement“]

Tradičný kultúrny program Deti deťom sa konal deviaty krát v MKS Fontána v pondelok 21. novembra. Celé podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Prvú predstavovala výtvarná súťaž zdravotne znevýhodnených detí a druhú vzájomná prezentácia pripravených scénok, tanečných a speváckych čísel. Výtvarnej sekcie sa zúčastnilo 38 súťažiacich.

Na javisku sa predstavili deti z troch škôl Spojená škola Piešťany, Spojená škola Vrbové a špeciálna trieda zo Základnej školy F.E. Scherera v Piešťanoch.

MKS vytvára miesto stretnutia učiteľov a zdravotne znevýhodnených detí s deťmi zdravými aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a taktiež viacerých sponzorov, ktorí radi a veľkodušne priložia ruku k dobrému dielu. Okrem mesta Piešťany sú to napríklad predajňa Profík, JUDr. Adriana Ručkayová alebo spoločnosť Respect Slovakia.

MKS pripravilo pre deti program v podaní bábkoherca Martina Žáka, ktorý ich ako námorný kapitán Kotvička previedol svetom dobrodružstva hľadania najväčšieho pokladu na svete. Na záver už len zostáva otázka pre diváka: Čo myslíte, ako vyzerá najväčší poklad na svete?