Štrajk, zázrak, zisk času pre letisko a prevaha dojmov na VZ

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/11_november/Z_50_strajk_valne_zhromazdenie.mp4″ template=“mediaelement“]

Ako už vieme valné zhromaždenie Letiska Piešťany nerokovalo o návrhu na jeho likvidáciu. O tejto otázke sa nebude rokovať minimálne do 31. mája 2017. Likvidácia je teda na pol roka odložená a letisko dostáva druhú šancu. A čo bolo charakteristické pre utorkové valné zhromaždenie? Štrajk prevažne seniorov, teoretický zázrak v podobe prejavenia záujmu investora o letisko, získanie času, prevaha dojmov nad riešeniami a protichodné vyjadrenia akcionárov o doterajšej činnosti letiska a akcionárov.
K likvidácii Letiska neprišlo pravdepodobne kombináciou mediálneho tlaku, petície občanov, ponuky investora ale aj politickej citlivosti tejto témy pre akcionárov. V médiách po valnom zhromaždení zaznievajú nadšené vyjadrenia o veľkom úspechu a o vyhranej bitke ale v skutočnosti sa iba odvrátil krok do priepasti procesu ukončenia prevádzky letiska. Letisko sa ocitlo na novej štartovacej čiare ale s tou istou záťažou ako pred valným zhromaždením v podobe dlhu takmer 2 milióny eur. Tento dlh nezníži a nevyrieši ani štátna dotácia 160 000,- eur, ktorú by malo letisko čoskoro získať. Táto suma sa letisku minie asi o 3 mesiace. Použitá bude na vykrytie platov zamestnancov a zabezpečenie letovej prevádzky. Z pohľadu zamestnancov letiska ide teda o čiastočné víťazstvo v podobe výplaty na svojich účtoch na určité obdobie. O 3 – 4 mesiace sme ale pravdepodobne na rovnakej otázke chýbajúcej hotovosti. Akcionári dúfajú, že do letiska vstúpi investor, ktorý v pondelok podvečer doručil letisku oficiálnu žiadosť na rokovanie o ich vstupe alebo bližšej spolupráci s Letiskom Piešťany.
Jedná sa teda o spoločnosť KATEX TECHNICAL FINANS, s.r.o., ktorá sídli v Piešťanoch, Pod Párovcami. Táto spoločnosť vznikla v roku 2007 a jej spoločníci sú registrovaný v Ruskej federácii. Základné imanie tejto spoločnosti je v minimálnej výške 6 638,- eur a taktiež nevykazuje obrovské obraty. Napriek uvedenému nie je správne investora hodnotiť podľa ekonomických výsledkov z minulých období, pretože môže ísť o spoločnosť založenú na konkrétny projekt. Taktiež nevieme odhadnúť investičný potenciál takejto spoločnosti, pretože môže mať aktivity prepojené na kapitálovo silné spoločnosti v zahraničí. V to dúfajú aj akcionári Letiska Piešťany. Pre letisko teda vznikla nová príležitosť na nové smerovanie a na ukázanie manažérskych kvalít vedenia letiska ale aj vedenia mesta Piešťany.
Vedenie letiska bude mať možno viac šťastia ako doteraz a podarí sa zázrak, o ktorom sa hovorilo po utorkovom valnom zhromaždení. V zázrak dúfa aj vedenie mesta Piešťany, pretože na ďalšom valnom zhromaždení to môže dopadnúť úplne inak. Reálne riešenia sa ale hľadajú a dojednávajú oveľa ťažšie ako sa ruší bod na valnom zhromaždení o likvidácii letiska.