Otvorenie mobilnej ľadovej plochy

Dňa 6.12.2016 bude oficiálne otvorenie klziska, „mobilnej ľadovej plochy“ na voľnom priestranstve pri obchodnom dome PRIOR na ulici A.Hlinku v Piešťanoch.

Otváracia doba:

Pondelok – Piatok 10.00 – 21.00
Sobota, nedeľa a sviatky: 9.00 – 21.00

Výluky na čistenie a údržbu ľadovej plochy: 12.00 – 13.00, 15.00 – 16.00, 18.00 – 19.00

Dňa 24.12.2016 bude otvorené klzisko 9.00 – 12.00

Prevádzkové hodiny a čas údržby ľadovej plochy môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu a poveternostných podmienok ( dážď, sneh, teplo), prípadne pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Piešťany.
Prosíme všetkých korčuľujúcich a ich doprovod, aby svojim správaním podporili pokojného a radostného ducha a aby rešpektovali pokyny obsluhy a aby si aspoň raz prečítali „Prevádzkový poriadok“, ktorý je k dispozícii na domčeku prezuvárne.
Korčuľovanie je na vlastné riziko a Služby mesta Piešťany nezodpovedajú za stratené, respektíve odcudzené osobné veci. Buďte prosím opatrní, nech Vaše športové vyžitie je pre Váš úžitok.
Ďalšie aktuálne informácie budeme vkladať na túto stránku a budeme ich aj v tlačenej podobe lepiť na mantinely.
Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme Vám príjemnú zábavu