Zdravie na tanieri podľa Strednej odbornej školy v Rakoviciach

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu schválilo v tomto školskom roku aj návrh Strednej odbornej školy v Rakoviciach a dalo tak zelenú pre viacero aktivít žiakov i pedagógov.
Cieľom projektu Zdravie na tanieri je realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov, podpora diétneho režimu stravovania a pitného režimu. Podporovať všetky tieto zdravé návyky sa dá veľmi prirodzenou, zábavnou cestou s využitím súčasných technológií, ktoré sú mládeži veľmi blízke.
Nuž Stredná odborná škola v Rakoviciach veru môže inšpirovať viacerých Mikulášov, ktorí chcú spraviť radosť našim ratolestiam. Veď vidieť zdravé a šťastné dieťa je cieľom azda každého rodiča, učiteľa či vychovávateľa.