Advent ako príprava na Vianoce a príprava žiakov pre život na Strednej odbornej škole v Rakoviciach

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/12_december/Z_51_Rakovice_advent_skola.mp4″ template=“mediaelement“]

Štyri týždne pred Vianocami nazývané advent, považujeme ich za intenzívnu prípravu na Vianoce. Pre strednú odbornú školu v Rakoviciach by sa dalo povedať, že príprava na jeden z najkrajších sviatkov v roku trvá omnoho viac ako len štyri týždne.
Symbolom adventu sú živé adventné vence so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele, Vianoce sa zas spájajú s teplom a svetlom sviečok v krásnych svietnikoch.
Činnosť záhradníka je teda celoročná a vyžaduje si aj svoju odbornú prípravu, preto sme sa spýtali, čo všetko v tejto oblasti ponúka SOŠ v Rakoviciach.
Silnou stránkou školy je prax, ktorú škola vykonáva v prevažnej miere na pracoviskách praktického vyučovania, ktoré sú tvorené dielňami, pokusnými políčkami, skleníkmi, ovocnými sadmi, historickým prírodno-krajinárskym parkom.
Škola ponúka svojim záujemcom aj trojročné študijné odbory bez maturity Viazač a aranžér kvetín, Záhradník, Predavač záhradníckeho tovaru, Pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby.
Mladí aranžéri majú v škole skutočné zadania, na ktorých si môžu precvičiť nielen techniku ale i rozvíjať svoj talent pre krásu a umenie.
Rozsiahle, historické budovy a park v Rakoviciach žijú celoročným ruchom. Škola vysiela tiež svojich žiakov na zahraničnú prax, poskytuje možnosť celodennej stravy a ubytovanie na internáte.