ADVENTNÝ RECITÁL ZRODILO SA SVETLO V KINOSÁLE KSC FONTÁNA

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany zorganizovalo 7. decembra v Kultúrno- spoločenskom centre Fontána adventný recitál s názvom „Zrodilo sa svetlo“. Program naplnilo množstvo krásnych operných a vianočných melódii s hudobnými podkladmi a aranžmánmi Maroša Banga.
Sprievodným slovom a zamysleniami pomedzi piesne nás previedla Alexandra Bangová, manželka i manažérka Maroša Banga.
I keď sála nebola plná, divákom neraz stiekla zatajená slza pri slovách reflexii, veršoch básní a piesní, ktoré manželia Bangovci odovzdali komornej skupine pozorných poslucháčov.
anketa
Po koncerte ste mali možnosť zakúpiť si CD-nosiče s nahrávkami piesní Maroša Banga, pričom kúpou ste podporili OZ Ambrelo, ktorej cieľom je združovať a organizovať zrakovo postihnutých ľudí v rámci ich voľného času.